جرم گیر 3750 گرم تاپ

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,300 تومان است.